Održana Skupština UPA

U subotu 26. novembra 2005. održana je redovna godišnja sednica Skupštine Udruženja pejzažnih arhitekata SCG. U prisustvu 42 člana, Aleksandar Bobić, podpredsednik Udruženja, ukazao je na značaj rada i dosadašnje aktivnosti koje su usmerile rad Upravnog odbora ka rešavanju strateških ciljeva Udruženja.

Za poseban doprinos radu Udruženja dodeljna su i posebna priznanja – zahvalnice pojedinim članovima i kolektivima, među kojima i Šumarskom fakultetu i ambasadi Japana u Beogradu. Dragan Vujičić, član Upravnog odbora, je u svojem 30-minutnom izlaganju detaljno prezentovao sve aktivnosti UPA tokom 2005. Andreja Tutundžić, član Komisije za Međunarodnu saradnju, je predstavio rad i izveštaj o prijemu UPA SiCG u Međunarodnu asocijaciju pejzažnih arhitekata (International Federation of Landscape Architecture – IFLA). Podpredsednika UO UPA SiCG, Aleksandra Bobić, podneo je izveštaj o prijavama i rangiranju članova UPA, koji su podneli dokumentaciju za vrednovanje i prezentaciju u okviru Leksikona graditelja Srbije i Balkana.