Održano predavanje „Pejzaži Kanarskih ostrva“

U petak 18. marta 2005. u organizaciji UPA održano je predavanje „Pejzaži Kanarskih ostrva“ koje je održala Maja Todorović, pejzažni arhitekta, član UPAS-a i član Udruženja pejzažista Španije. Predavanje je održano u Velikoj sali Šumarskog fakulteta, uz prisustvo kolega članova UPA, gostiju i jednog broja studenata i profesora pejzažne arhitekture.

Predavanje je imalo nekoliko celina, počev od upoznavanja sa geografskim položajem ostrva, uticajima klime i okeana na prirodne karakteristike, preko čudesnih pejzaža nastalih uticajem prirodnih sila, pa sve do stvorenih pejzaža, odnosno dela savremenih pejzažnih arhitekata.

Prisutni su na slajdovima mogli videti raznovrsnost svega što priroda stvara i to na vrlo malim geografskim rastojanjima: vlažne šume, pustinjski pesak i more; umetničku igru prirode u reljefu, čudesne boje i oblike u geomorfologiji svih ostrva, igru talasa, zanimljive forme biljaka…

Ljudskim radom stvorene vrednosti, novostvoreni uređeni pejzaži Kanarskih ostrva i dela pejzažnih arhitekata, nastali su uglavnom inspirisani prirodnim okruženjem.

Galerija fotografija