Udruženje pejzažnih arhitekata SiCG u članstvu IFLA

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije i Crne Gore je tokom leta 2005. godine primljeno u članstvo IFLAInternational Federation of Landscape Architects (Međunarodno udruženje pejzažnih arhitekata), što je zvanično objavljeno u septembarskom broju IFLA News br. 61 (strana 2). Predstavnik UPA-e za IFLA-u je dipl. ing. Andreja Tutundžić. E-mail UPA komisije za međunarodnu saradnju je inco@upa.org.rs. Članovi Komisije za međunarodnu saradnju UPA počeće sa prikupljanjem vesti od strane IFLA i prosleđivati ih zainteresovanim članovima UPA.