Nove prostorije i sekretar UPA

Od 1. marta 2006. godine je počela sa radom kancelarija Udruženja pejzažnih arhitekata SCG u Beogradu, sa stalno prisutnim sekretarom. Radno vreme kancelarije UPA je: od 9:00 do 16:00, svakim radnim danom sem utorka kada je od 11:00 do 19:00.

Sekratar UPA je: Zlata Šipovac, dipl.inž. pejz. arh.

Adresa kancelarije UPA:
Udruženje pejzažnih arhitekata SCG
kancelarija br. 14
Bulevar oslobođenja 61., Beograd
Telefon i faks: (011) 244-3814