Godišnja skupština UPAS

Poštovane kolege,

Obaveštavam vas da će se godišnja skupština UPAS održati u petak 13.12.2013. godine, sa početkom u 17h, u sali na trećem spratu u SITS-u, Kneza Miloša 7a/3, Beograd.

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine

https://www.upa.org.rs/index.php/aktuelnosti/2012/120-odrana-skuptina-udruenja-pejzanih-arhitekata-srbije

2.Izveštaj o radu udruženja u 2013. godini

3. Finansijski izveštaj

4.Usvajanje novog statuta

5.Plan rada udruženja u 2014. godini

6.Izbor članova UO UPAS i predsednika UPAS

7.Razno

Nakon održavanja skupštine prof. dr Mirjana B. Sekulić će predstaviti svoju doktorsku disertaciju „Razvoj i transformacije krovnog vrta od nastanka do danas i njegova savremena primena „.

Predloženi kandidati na osnovu ispoštovane procedure za predlog kandidata za nove članove UO UPAS i predsednka su:

• za predsednika UPAS-Dušan Todorović

• za članove UO- Anđelka Jevtović i Vesna Šabanović

Srdačan pozdrav

altaltalt