Odbrana doktorske teze

Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam, Mirjana B. Sekulić, dipl.inž.pej.arh.- master, 01.11.2013. odbranila je doktorsku tezu:

„RAZVOJ I TRANSFORMACIJE KROVNOG VRTA OD NASTANKA DO DANAS I NjEGOVA SAVREMENA PRIMENA“