Spisak članova UPAS koji su platili članarinu za 2013. godinu

Spisak članova UPAS koji su platili članarinu za 2013. godinu

1.    Nada Bukejlović
2.    Mladen Rastović
3.    Vanja Jovanović
4.    Tamara Bojković
5.    Đurđa Stojić 
6.    Vesna Nadeždin
7.    Dragan Vujičić
8.    Stavretović Nenad
9.    Aleksandar Bobić
10.    Miloš Milanović
11.    Anđelka Jevtović
12.    Biljana Glamočić
13.    Branislava Milićević
14.    Vesna Šabanović
15.    Radmila Ostraćanin
16.    Milka Glavendekić
17.    Vasiljević Nevena
18.    Katarina Marišanin
19.    Dejana Lukić
20.    Mirjana Sekulić
21.    Boban Tošić
22.    Dea Veselinov
23.    Anica Teofilović
24.    Zorica Vukelić
25.    Brzaković Uroš
26.    Tubić Ljiljana
27.    Stojanović Nadežda
28.    Mešiček Mirjana
29.    Andrijana Tijanić
30.    Dušan Todorović
31.    Snežana Tanaskoski
32.    Darko Janačković
33.    Slađana Milosavljević
34.    Andreja Tutundžić