Планирање и заштита природе, природних вредности и предела у контексту климатских промена у Републици Србији

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да се у оквиру Програма перманентног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије одржава предавање на тему:

„Планирање и заштита природе, природних вредности и предела у контексту климатских промена у Републици Србији“

среда, 17. децембар 2014. године

сала у просторијама Инжењерске коморе Србије у Београду, Булевар војводе Мишића 37/II

Почетак: 13.00 часова

Котизација за чланове Инжењерске коморе Србије износи бруто 300 динара, по особи. Уплату накнаде за котизацију можете извршити на рачун Инжењерске коморе Србије, број: 160-40916-33, позив на број: 08-број лиценце. Доказ о уплати (оверени примерак уплатнице или вирмана) предајете у просторијама Коморе приликом доласка на само предавање.

Кратак опис предавања

Поред прегледа актуелног законског оквира који промовише заштиту природе, природних вредности и предела уважавајући проблематику климатских промена у Републици Србији биће представљене изабране студије случаја у области просторног и урбанистичког планирања. На примеру Просторног плана посебне намене (ППППН) Костолачког лигнитског басена, ППППН Радан планине и других биће приказана заступљеност проблемтике климастких промена уважавајући заштиту природе, природних вредности и предела.

Циљ предавања и очекивани резултати

Упознавање научне и стручне јавности са актуленим законским оквиром и праксом планирања и заштите природе, природних вредности и предела у контексту климатских промена.

Руководилац:

Анђелка Јевтовић, дипл.инж.пејзажне архитектуре

Предавач:

др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејзажне архитектуре, виши научни сарадник

Пријављивање за присуствовање предавању се врши путем Интернета на следећој страни:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6407&prijava=1&post=0#prijava

Списак полазника налази се на сајту Коморе на следећој страници:

http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6407&prijava=1&post=0#spisak

С поштовањем,

Инжењерска комора Србије и Удружење пејзажних архитеката Србије

altaltalt