Godišnja skupština udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Poštovane kolege,

Godišnja skupština udruženja pejzažnih arhitekata Srbije će se održati u SITS-u, Kneza Miloša 7a, u maloj sali na trećem spratu, u petak 26.12.2014. sa početkom u 17h.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine

2. Izveštaj o radu Udruženja u 2014. godini

3. Finansijski izveštaj za 2014. godinu

4. Plan rada Udruženja u 2015. godini

Srdačan pozdrav

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije