Tрибина „Реконструкција паркова у центру Београда“

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће се у организацији Инжењерске коморе Србије – регионалних одбора подсекције дипломираних инжењера архитектуре матичних секција пројектаната и извођача радова Регионалног центра Београд, одржати трибина на тему:

„Реконструкција паркова у центру Београда“

Понедељак 22. децембар 2014. год.

Инжењерска комора Србије

Булевар војводе Мишића 37/2

Почетак: 14:00 часова

Програм:

14:00 – 14:10 Уводна реч

14:10 – 15:30 Предавање:

Др Мирјана Лукић, дипл.инж.арх.

Сања Крстић, дипл.инж.пејз.арх., Градско зеленило Београд

15:30 Дискусија

Циљ предавања је упознавање са потребом већег ангажовања на очувању природе у граду, дрвећа и зеленила, а мање поплочаних и бетонских површина.

Пријављивање за присуствовање предавању врши се путем Интернета

на следећој страни: http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6411&prijava=1&post=0

Списак полазника налази се на сајту Коморе на следећој

страни: http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=6411&prijava=1&post=0#spisak

За чланове Коморе присуство је бесплатно.

Срдачно,

Инжењерска комора Србија и Удружење пејзажних архитеката Србије