Lokacije VI Salona pejzažne arhitekture

Aktivnosti 6. Salona pejzažne arhitekture odvijaće se na tri mesta u Beogradu.

Izložba radova u Galeriji nauke i tehnike SANU, ul. Đure Jakšića 2. (tokom celog meseca juna)

Tematska predavanjaPrirodne katastrofe i pejzažna arhitektura: uloga struke u prevenciji i saniranju posledica poplava“ u Svečanoj sali skupštine Grada Beograda, ul. Dragoslava Jovanovića 2 (u četvrtak, 04.06.2015.)

Stručni skup „Pejzaž – Krajina – Krajobraz“ (zajednički skup udruženja pejzažnih arhitekata Slovenije, Hrvatske i Srbije) u Inženjerskoj komori Srbije u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 37 (u petak, 05.06.2015.)