Program VI Salona pejzažne arhitekure 2015.

U organizaciji UPAS, u Galeriji nauke i tehnike SANU, ove godine se održava VI Salon pejzažne arhitekture.

Za ovogodišnji Salon su prijavljena 73 rada, a selekciona komisija je za izlaganje izabrala 61 rad. Biće izloženi planovi, realizovani i nerealizovani projekti, studije-istraživanja, video i studentski radovi.

VI Salon pejzažne arhitekture započinje svoje aktivnosti od četvrtka, 04.06.2015. Izložba Salona će biti otvorena mesec dana i trajaće do 04.07.2015.

Svečano otvaranje Salona sa dodelom priznanja je predviđeno za petak, 05.06.2015.

Osim izložbe tokom Salona su predviđeni i drugi događaji. Detaljniji program Salona možete pogledati ovde.