Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije za 2016.

Poštovane kolege,

Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije za 2016. godinu će se održati u četvrtak 22.12.2016. sa početkom u 17h u Savezu inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a – mala sala na trećem spratu.

Predviđen je sledeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
  2. Izveštaj o radu Udruženja u 2016. godini
  3. Finansijski izveštaj za 2016. godinu
  4. Izbor Predsednika UPAS
  5. Izbor članova Upravnog odora i Nadzornog odbora UPAS
  6. Izmene Statuta UPAS
  7. Plan rada Udruženja za 2017. godinu
  8. Razno

Mandati aktuelnih organa UPAS ističu ove godine, tako da je ovogodišnja skupština i IZBORNA.

Izbor novih organa UPAS vrši se u skladu sa Statutom na sledeći način:

1) Predlaganje kandidata vrši se do ponedeljka, 12.12.2016. Predlozi se podnose pismenim putem, na mejl UPAS (office@upa.org.rs), na obrascu koji je u prilogu. Bira se Predsednik UPAS, 6 članova Upravnog odbora i 3 člana Nadzornog odbora;

2) Nadzorni odbor UPAS utvrđuje listu kandidata pre održavanja skupštine i dostavlja informaciju o utvrđenoj listi kandidata do petka, 16.12.2016. Da bi kandidatura bila validna za kandidata za Predsednika UPAS potrebno je prikupiti 5 predloga, a za ostale kandidature najmanje po 3 predloga članova Udruženja.

3) Izbor kandidata se vrši na sednici skupštine tajnim glasanjem, u skladu sa članom 14 Statuta UPAS (https://www.upa.org.rs/statut).

Pozivamo Vas da predložite kandidate za organe UPAS (na listiću koji možete skinuti ovde) i prisustvujete Skupštini.

Upravni odbor
Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije