Internacionalni konkurs u oblasti pejzažne arhitekture – Flormart Garden Show

Cilj konkursa Flormart Garden Show je da se na temu urbanog pejzaža i odnosa arhitekture i prirode dobiju nova konkretna rešenja koja će inicirati dalji razvoj u oblasti koja je sve više u centru planiranja budućih urbanih sredina.  Više informacija na www.flormart.it/en/events/flormart-garden-show