Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije za 2017.

Poštovane koleginice i kolege,

Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije za 2017. godinu će se održati u SITS-u, Kneza Miloša 7a, u maloj sali na trećem spratu, u utorak 26.12.2017. sa početkom u 17 časova.

Predviđen je sledeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
  2. Izveštaj o radu Udruženja u 2017. godini
  3. Finansijski izveštaj za 2017. godinu
  4. Plan rada Udruženja za 2018. godinu
  5. Predstavljanje UPAS-ovog priloga za monografiju SITS „Zaboravljeni inženjeri Srbije“ (inženjeri pejzažne arhitekture: Aleksandar Krstić i Stevan Milinković)
  6. Razno

Pozivamo Vas da prisustvujete Skupštini.

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije