Montrealska deklaracija dizajna 2017

Predstavnici vodećih međunarodnih organizacija dizajnera, arhitekata, urbanista, prostornih planera i pejzažnih arhitekata, po prvi put su uspešno sarađivali kako bi predstavili jedinstven stav o iskorišćavanju dizajna koji će se nositi sa globalnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturnim izazovima.

Rezultat Svetskog samita dizajna, koji je održan u Kongresnoj palati u Montrealu od 16. do 25. oktobra 2017., a uključivao je preko 650 govornika, više od 2500 učesnika i 350 izlagača je – Montrealska deklaracija dizajna.

Montrealska deklaracija dizajna nalazi se u prilogu.
Montreal_Design_Declaration_2017_WEB