Naučni skup: Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XIII

Obaveštavamo vas da će se naučni skup sa međunarodnim učešćem „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XIII“ održati 24. i 25. maja 2018. godine u Kulturnom centru „Banski dvor“ u Banjoj Luci.

Cilj naučnog skupa je da kroz tematski i sadržajni koncept poveže nauku, struku i obrazovanje na polju graditeljstva sa naglaskom na proces integralnosti i interdisciplinarnosti. Programom Skupa su obuhvaćene aktuelne teme iz oblasti građevinarstva, geodezije, arhitekture, urbanizma i srodnih naučnih disciplina.

Prijava sažetka: 31.12.2017.
Dostavljanje radova: 15.02.2018.
Recenzija radova i obaveštenje o prihvatanju radova: 07.03.2018.
Postupanje po recenziji i konačno prihvatanje radova: 21.03.2018.
Program Skupa: 07.05.2018.
Održavanje skupa: 24.05. i 25.05.2018.

Teme konferencije
– Teorija i praksa u graditeljstvu
– Geodezija
– Građevinarstvo
– Arhitektura
– Urbanizam

Prijava rada
Pozivaju se zainteresivani za učešće na Skupu da radove prijave isključivo elektronskom registracijom putem internet stranice Konferencije: ​​ http://stepgrad.aggf.unibl.org
Detaljno uputstvo za pripremu i dostavljanje radova, koje mora biti u potpunosti poštovano, nalazi se na internet stranici Skupa: ​​ http://stepgrad.aggf.unibl.org
Svi radovi prolaze postupak „slepe“ recenzije od strane dva recezenta. Nakon recenzije autori će biti obavešteni o prihvatanju, odbijanju ili preporuci recezenta da se rad koriguje.
Jedan učesnik može prijaviti najviše dva rada na kojima je autor ili koautor.
Recenzirani radovi se objavljuju pre održavanja Skupa u zborniku radova u elektronskoj formi, a zbornik sažetaka u štampanoj formi.

Kotizacija
Kotizacija za učešće i prezentaciju rada na Skupu iznosi:
– 160 KM za uplate do 07.04.2018.
– 200 KM za uplate nakon 07.04.2018.
Kotizacija za učešće bez prezentacije rada na Skupu iznosi:
– 100 KM za učešće bez rada
Plaćena kotizacija uključuje: Zbornik radova i ostale prateće materijale Skupa, osveženja u pauzama i svečanu večeru.
Instrukcije za plaćanje kotizacije će biti naknadno objavljene na internet stranici Skupa.

Jezik konferencije
Službeni jezici Konferencije su jezici koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj i engleski jezik. Svi naučni radovi moraju biti napisani na engleskom jeziku.

Više informacija nalazi se u prilozima.
СТЕПГРАД 2018 Прво обавјештење и позив за пријаву радова
STEPGRAD 2018 First announcement and Call for papers