Stručni obilazak Japana: Moderna arhitektura i vrtovi 2018

Obaveštavamo vas o pozivu Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata na stručno putovanje “Japan Architectour, 2018.”, na kome ćete imati priliku da vidite tradicionalnu i savremenu japansku arhitekturu, poznate vrtove i objekte u Japanu.

Prijave su do 15.01.2018., a detalji se nalaze u nastavku kao i biografija vodiča stručnog putovanja.

Više informacija nalazi se na sajtu Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata:
http://hdka.hr/2017/12/strucni-obilazak-japana-moderna-arhitektura-i-vrtovi-zadnje-prijave-15-1/