X Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „PLANIRANJE, INTERESI, ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“

U organizaciji Udruženja inženjera Beograda, u Beogradu će se 14. decembra 2018. godine održati X Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Planiranje, interesi, zaštita prostora i životne sredine“.

Tematske oblasti:

  • Planiranje, propisi, izrada i sprovođenje planova, posledice i prognoze
  • Aspekti zaštite prostora i životne sredine u planiranju
  • Edukacija, učešće javnosti
  • Mladi istraživači​ ​

Prijava apstrakata do 200 reči, na srpskom i engleskom jeziku, vrši se do 15. januara 2018. godine na mejl vesnazlatanovic@yahoo.com

Konferencija se održava u Beogradu, u Domu inženjera „Nikola Tesla“, Kneza Miloša 9/3.

Sve informacije, vezano za Konferenciju, mogu se dobiti u Udruženju inženjera Beograda na mejl uib_beograd@ptt.rs

Više informacija u prilogu i na sajtu:

X Naucno-strucna konferencija sa medjunarodnim ucescem „PLANIRANJE, INTERESI, ZASTITA PROSTORA I ZIVOTNE SREDINE“

http://www.sits.org.rs/