Izveštaj sa radionice o zakonskoj „zelenoj“ regulativi (31.10.2018)

Dana 31.10.2018. održana je radionica u okviru projekta UPAS „Zakonska regulativa kao mehanizam za održivost zelenih površina“.
Radionica je održana u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije. Pozivu na radionicu se odazvao veliki broj učesnika. Radionici je prisustvovalo 60, a direktno učešće u razmatranju postavljenih pitanja imalo je 45 kolega.
Projekat je podržan od Ministarstva zaštite životne sredine Srbije, a realizaciju projekta UPAS su podržali SITS i Šumarski fakultet.

Na početku se prisutnima obratila Vesna Šabanović, predsednica UPAS. U ime Ministarstva zaštite životne sredine prisutne je pozdravio Mladen Petković, savetnik ministra, a u ime Saveza inženjera i tehničara Srbije Časlav Lačnjevac, generalni sekretar SITS.

Nakon toga, prikaz razvoja ideje zelene regulative je dao Dragan Vujičić, a metod rada na radionici je predstavio Andreja Tutundžić.

Radionica je imala tri tematske celine, koje su se u vidu „brejnstorminga“ odvijale paralelno, a svi učesnici su imali priliku da prođu pitanja sve tri teme, uzimajući učešće najpre u jednoj temi, a potom i u druge dve, smenjujući se.

Tematske celine radionice su bile sledeće:

1: Očuvanje postojećeg zelenila i zelenih prostora – moderator teme Dragan Vujičić

2: Planiranje i projektovanje novih zelenih površina – moderator teme Ljiljana Tubić

3. Izgradnja, korišćenje i održavanje zelenih prostora – moderator Dušan Todorović

Cilj radionice je bio da se dođe do novih predloga i ideja koje bi se mogle ugraditi u novu zakonsku regulativu koja se tiče urbanog zelenila i zelenih prostora. Pored toga, radionica je služila za proveru polaznih teza radnog tima UPAS. U tom smislu, moderatori su za svaku temu pripremili 10-tak pitanja kojima je bila raščlanjena ukupna problematika za koju su se tražila rešenja. Učesnici su na svako pitanje davali kratke odgovore, a svi odgovori su zabeleženi, a kasnije obrađeni i grupisani. Pored odgovora na usmerena pitanja, učesnici su mogli da dodaju svoje teze o nekom problemu koje su smatrali da nije obrađen kroz pitanja.

Obrađen prikaz pitanja i odgovora se može preuzeti na sledećim linkovima:

Tema 1: Očuvanje postojećeg
Tema 2: Planiranje, projektovanje novog zelenila
Tema 3: Izgradnja, korišćenje i održavanje

Nakon ovog događaja, radna grupa UPAS će sve do sada sistematizovane ideje obraditi i objaviti u publikaciji koja treba da bude osnov za dalji rad na zakonskoj regulativi kojom se u perspektivi reguliše oblast očuvanja zelenila, zelenih prostora i drugih srodnih prirodi bliskih vrednosti urbanih sredina.