Poziv na predstavljanje rezultata UPAS projekta o zakonskoj regulativi

U četvrtak, 29.11.2018. u 18:00h u Savezu inženjera i tehničara Srbije u Beogradu biće predstavljeni dosadašnji rezultati rada UPAS na projektu „Zakonska regulativa kao mehanizam za održivost zelenih površina„.

Program skupa:

17:30 – 18:00 – okupljanje, kafa dobrodošlice
18:00 – 18:30 – pozdravne reči:
– predsednica UPAS
– predstavnik SITS
– predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine
18:30 – 18:40 – predstavljanje firme Semmelrock doo – sponzora UPAS
18:45 – 19:20 – predstavljanje dosadašnjih rezultata projekta i publikacije
19:20 – 20:00 – koktel

Dosadašnji rad na projektu je prikazan u publikaciji UPAS pod nazivom „Održivost zelenih prostora – ka zakonskoj regulativi“.