Poziv na prezentaciju projekta „Zakonodavni okvir u funkciji razvoja zelene infrastrukture“ (četvrtak, 28.11.2019)

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji rezultata UPAS projekta „Zakonodavni okvir u funkciji razvoja zelene infrastrukture“ koja će biti održana u četvrtak 28.11.2019. od 17:00h u Savezu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 7A, u velikoj sali na međuspratu (II-III sprat).

U okviru prezentacije će biti predstavljeni rezultati ankete koja je sprovedena anketiranjem zainteresovanih stručnjaka tokom septembra i oktobra 2019. Takođe će biti predstavljeni rezultati rada radne grupe UPAS i publikacija nastala kao rezultat projekta.
Projekat je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.Cilj projekta je bio da podstakne stručnjake na razmišljanje o zelenoj infrastrukturi radi koncipiranja elemenata sadržaja potencijalne zakonske regulative i strategije o zelenoj infrastrukturi. Ukoliko bi se strategija i regulativa izradile i usvojile u Srbiji, bio bi ozvaničen pojam zelene infrastrukture i učinjen podsticajni korak za njen razvoj. Razvoj koncepta zelene infrastrukture ima za cilj unapređenje životne sredine, pre svega kroz uticaj zelenih mreža i zeleno-plavih koridora na mikroklimu i topoklimu, na kvalitet vazduha, na očuvanje kvaliteta vode i poroznosti zemljišta, na biološku raznovrsnost, na ambijent, na stvaranje boljih uslova za rekreaciju stanovnika itd.

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije