Poziv za izradu idejnog rešenja Linijskog parka u Beogradu

Služba glavnog gradskog urbaniste Beograda, u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda objavila je poziv mladim profesionalnim timovima za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja dela područja Linijskog parka u Beogradu (za segmente 4 i 5).

Uslovi su:
– mladi timovi čiji članovi nisu stariji od 40 godina
– najmanje 3 člana tima (diplomirani arhitekti, urbanisti, pejzažni arhitekti ili srodne struke)
– državljani Srbije, sa prebivalištem u Srbiji

Da bi se kvalifikovali, timovi treba da dostave konceptualna rešenja segmenata zadatog područja, portfolio tima i biografske podatke članova.
Rok za prijave timova sa dostavom konceptualnih rešenja i traženog materijala je do 28.01.2020.

Do 12. februara stručni koordinacioni tim će odabrati do 10 pobedničkih timova. Timovi koji budu odabrani  imaće priliku da rade na razradi rešenja zadatih segmenata tokom 3 meseca na osnovu autorskih ugovora, uz definisanu naknadu.

Detaljnije informacija možete pronaći u POZIVU (PDF).

Segmenti Linearnog parka