Predavanje: Urbanizam sa aspekta pejzažne arhitekture

Sa zadovoljstvom objavljujemo da će u utorak, 26. novembra 2019. godine, u 10.00 časova, u amfiteatru Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, u okviru nastave predmeta Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 2, biti održano predavanje pejzažnog arhitekte Srđana Ivkovića (SI landschaftsarchitektur ZT, Wien, Austria).
Tema predavanja je: URBANIZAM SA ASPEKTA PEJZAŽNE ARHITEKTURE
Predavanje je otvoreno za sve zainteresovane.

Vizuelizacija zelenih prostora u okviru stambenog naselja Wimehölzel, Linz; autor pejzažnoarhitektonskog projekta: S. Ivković. Izvor ilustracije / ©telegram71

Predavanje: URBANIZAM SA ASPEKTA PEJZAŽNE ARHITEKTURE
Predavač: Srđan Ivković, dipl. inž. pejz. arh.
Vreme: utorak, 26. novembar 2019, 10.00 časova
Mesto: amfiteatar Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Kneza Višeslava 1

Kratka biografija predavača:
Srđan Ivković je, zajedno sa kolegama Alis Grosinger (Alice Größinger) i Matijasom Breselersom (Matthias Bresseleers), dobitnik Velike nagrade (Grand Prix) Salona pejzažne arhitekture 2017. godine. Pored prakse u oblasti pejzažnoarhitektonskog projektovanja, aktivan je i u sferi obrazovanja: predavač je na predmetu Urbanizam, na Arhitektonskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Beču (TU Wien), kao i na predmetu Pejzažnoarhitektonsko projektovanje, na Fakultetu primenjenih nauka (FH Campus), takođe u Beču. Posle višegodišnje saradnje sa različitim biroima, Srđan Ivković otvara sopstveni projektni biro, SI landschaftsarchitektur ZT, sa sedištem u Beču, 2018. godine. Fokus delatnosti ovog biroa je u oblasti projektovanja otvorenih prostora, stambene izgradnje, uređenja javnih gradskih prostora: ulica, trgova i dr., kao i eksperimentalnih urbanih intervencija.