Prijavljivanje za SUPA’S retrospektivu studentskih radova – produžen rok

SUPA’S poziva studente za učešće u izložbi – retrospektivi studentskih radova iz oblasti pejzažne arhitekture, pod nazivom “Mirođija u svakoj supi”.  Izložba će obuhvatiti radove nastale u periodu od 2017. do 2019. godine. Prijavljivanje radova je do 18.04.2019. u 12h. Izložba će se održati od 8. do 18.05.2019. godine u prostorijama UK Parobrod u ulici Kapetan Mišina 6a, u Beogradu. Organizator izložbe je SUPA’S – Studentsko udruženje pejzažnih arhitekata Srbije.

Mogući učesnici izložbe su pojedinci ili timovi sa statusom STUDENTA iz Slovenije, Srbije i Hrvatske sa svih fakulteta koji obrađuju teme pejzažne arhitekture.

Kandidati za izlaganje radova mogu prijaviti više radova, a svaki rad se prijavljuje POSEBNO.

Prijavljivanje radova je besplatno, a kotizacija se plaća nakon selekcije i znosi 1000,00 RSD, odnosno 10€ za strane državljane (kotizacija se plaća jednom, nezavisno od broja radova).

Neophodno je da radovi prethodno prođu žiriranje. Žiri zadržava pravo da definiše broj radova koji će se naći na izložbi.

Cilj izložbe je edukacija građana i podizanje svesti o značaju i širini delovanja pejzažne arhitekture u različitim sredinama i prilagođavanje ljudskim potrebama uz očuvanje prirode.

NAGRADE I PRIZNANjA

Žiri će ocenjivati prispele radove, a najbolje ocenjenim radovima može dodeliti sledeća priznanja:

I mesto – novčana nagrada u iznosu od 100€ i plaketa;
II mesto  – plaketa,
III mesto – plaketa.

ROKOVI:

18.04.2019. u 12:00h – rok za slanje radova
18-19.04.2019. – preselekcija radova
19.04.2019. – obaveštavanje učesnika čiji je rad prošao (putem elektronske pošte)
23-25.04.2019. – žiriranje
03.05.2019. – proglašenje I, II i III mesta
do 30.04.2019. – plaćanje kotizacije
08.05.2019. u 19:00h – otvaranje izložbe i dodela nagrada
08-18.05.2019. – trajanje izložbe

Nakon  Beograda, planirano je da se izložba preseli u Novi Sad, kasnije i po ostalim gradovima Srbije.

SADRŽAJ RADOVA

Pored reprezentativnog dizajna, radovi treba da sadrže podatke:

 • naziv projekta;
 • zemlja porekla, univerzitet, fakultet, odsek;
 • godina studija, predmet, školska godina;
 • autori projekta.

Predlog sadržaja radova:

 • generalni plan situacije, plan lokacije, projektni plan;
 • preseci, detalji;
 • proces dizajna (skice, šeme…);
 • slike (vazdušni snimci, vizure, renderi, fotomontaže, modeli, kolaži…).

Način prijavljivanja i predaje radova:

 • Svaki rad spakovati na jedan ili dva B2 formata (50x70cm) sa standardizovanim layout-om – LAYOUT(PDF);
 • Popunjen prijavni formular u otvorenom WORD fajlu.  PRIJAVNI FORMULAR (docx)
 • Postere dostaviti u elektronskoj formi (JPG ili PDF). Fajlovi treba da su kompresovani, tako da ukupna veličina poruke bude ispod maksimalnog kapaciteta mejla (25Mb). Zvaničan mejl Udruženja je:  supas.upas.info@gmail.com ;
 • Postere štampa Organizator.

* Prijavom na izložbu, prihvatate da SUPA’S udruženje može da koriste vaše plakate u promotivne svrhe.