Prezentacija publikacije „Evropska strategija zelene infrastrukture – mogućnosti primene u Srbiji“

U petak 25.12.2020. godine, sa početkom od 12:00 časova, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije je održalo prezentaciju publikacije „Evropska strategija zelene infrastrukture – mogućnosti primene u Srbiji“.

Publikacija je izdata u okviru istoimenog projekta, realizovanog uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine kroz program sufinansiranja projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020. godini.

Prezentacija je održana putem zoom platforme, po agendi:

Oko 50 prijatelja, kolega, saradnika UPAS, je prisustvovalo prezentovanju publikacije a nekolicina i uzela reč tokom diskusije.

Pozdravne reči uputili su pored predsednice UPAS – Anđelke Jevtović i Verica Pantelić iz Ministarstva za zaštitu životne sredine kao i recezenti Branislav Božović, dipl. inž. geologije i dr Nevena Vasiljević, vanredni profesor sa Šumarskog fakulteta.

Autori: Andreja Tutundžić, Vesna Šabanović, Anica Teofilović i Dragan Vujičić ,predstavili su samo okvir iz svojih oblasti rada i opsežnog istraživanja povodom aktuelne publikacije, ukazujući na širinu obrađene teme i stvaranje mogućnosti za dalju obradu i primenu Evropske strategije zelene infrastrukture u domaćem zakonodavstvu i planskoj regulativi.

Link za uvid u kompletnu publikaciju:

Tutundžić, A; Šabanović, V; Teofilović, A; Vujičić, D; Jevtović, A. (2020):„Evropska strategija zelene infrastrukture – mogućnosti primene u Srbiji“,Izdavač: Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, Beograd. ISBN: 978-86-86137-10-4

EU Strategije ZI_ Mogucnosti primetne u Srbiji (UPAS, 2020)p