Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije 2020.

Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Poštovane kolege,
Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije će se održati u četvrtak, 27.02.2020. sa početkom u 17h u Savezu inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a – sala na III spratu.

Predviđen je sledeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
  2. Izveštaj o radu Udruženja u 2019. godini
  3. Finansijski izveštaj za 2019. godinu
  4. Izbor četiri člana Upravnog odbora i tri člana Nadzornog odbora
  5. Plan rada Udruženja za 2020. godinu
  6. Razno

Ujedno vas obaveštavamo da su mandati za 4 člana Upravnog odbora i 3 člana Nadzornog odbora istekli, tako da je ovogodišnja skupština i IZBORNA.

Podsećamo  Vas da uplatite članarinu kako biste imali pravo da date svoj glas.

Biraju se 4 nova člana Upravnog odbora i 3 člana Nadzornog odbora. Izbor novih članova organa UPAS vrši se u skladu sa Statutom na sledeći način:

1) Predlaganje kandidata vrši se do utorka, 18.02.2020. do 24:00h. Predlozi se podnose pismenim putem, na mejl UPAS (office.upas@gmail.com), na obrascu koji je u prilogu;

2) U skladu sa Statutom, da bi se našao na izbornoj listi, svaki kandidat treba da prikupi najmanje 3 predloga članova Udruženja. Nadzorni odbor UPAS evidentira predloge, registruje broj predloga i utvrđuje izbornu listu kandidata pre održavanja skupštine i objavljuje informaciju o utvrđenoj listi najkasnije do petka, 21.02.2020.

3) Izbor kandidata se vrši na sednici skupštine tajnim glasanjem, u skladu sa članom 14 Statuta UPAS (https://www.upa.org.rs/statut).

Pozivamo Vas da predložite kandidate za organe UPAS (na listiću koji možete skinuti ovde – LISTIĆ ZA PREDLAGANJE KANDIDATA) i prisustvujete Skupštini.

Upravni odbor
Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije