Degradacija prostora u okviru projekta „Jadar“

Deradacija prostora u okiru projekta „Jadar“ je  stručni istraživački rad kolega sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autorski tim: Ratko Ristić, Ivan Malušević, Petar Nešković, Angelina Novaković.

РИСТИЋ et al._SANU_2021