Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da Opština Priboj i Inženjerska komora Srbije, na osnovu Sporazuma o partnerstvu od 30.12.2020. godine, raspisuje Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju.

Konkurs je prema pravu učestvovanja otvoren za sva fizička lica sa stečenim stručnim znanjem iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja, bez obzira na teritorijalnu pripadnost, kao i pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz navedenih oblasti.

Prema zadatku konkurs je projektni, prema stepenu sprovođenja jednostepeni, prema načinu predaje anonimni.

Rok za predaju radova je do 07.06.2021. godine.

Sve informacije o konkursu i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sledećem linku: http://www.priboj.rs/vesti/10-vesti/5838-konkurs-za-izradu-urbanisticko-arhitektonskog-resenja-centra-novog-dela-grada