Obeleženo 60 godina postojanja Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu

Dana 7. jula 2021. godine na Šumarskom fakultetu je obeležen jubilej – 60 godina Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Ujedno je obeleženo i 10 godina od proglašenja Arboretuma Šumarskog fakulteta za prirodno dobro.
U obeležavanju godišnjice, pored Odseka, učestvovala su i strukovna udruženja: Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije i Udruženje za pejzažnu hortikulturu Srbije.

Program obeležavanja je obuhvatio svečanu akademiju, izložbe radova na otvorenom prostoru Arboretuma i matine u Arboretumu.
Na svečanoj akademiji je predstavljena monografija povodom 60 godina postojanja Odseka i dodeljene povelje za doprinos razvoju Odseka i struke.
Na otvorenom prostoru Arboretuma postavljeno je nekoliko izložbi. Izložba studentskih radova je obuhvatila radove studenata osnovnih i master studija, izrađene u okviru predmeta koji se bave planiranjem, projektovanjem i likovnim istraživanjima.  Udruženje je izložilo deo radova 9. Međunarodnog salona pejzažne arhitekture.

U čast jubileja, posađen je piramidalni kultivar hrasta lužnjaka.