PRIJAVLJIVANJE INŽENJERA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU MORAVSKI KORIDOR

 

Poštovani inženjeri,

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije potpisanog u septembru 2019. godine i partnerske saradnje između Ministarstva, Komore i konzorcijuma „Behtel-Enka“, pozivamo sve zainteresovane inženjere sa licencom iz stručne oblasti pejzažna arhitektura da se prijave za učešće u realizaciji Projekta Moravski koridor.

Moravski koridor dug 112 kilometara jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji, koji će biti završen u predviđenom roku.

Reč je o najmodernijoj saobraćajnici sa akcentom na regulaciju reka i zaštitu od poplava koja spaja celu Srbiju odnosno Koridor 10 i „Miloša Velikog“, a ujedno postaje sinonim za konekciju Srbije i regiona.

Kompetentnost, stručnost i profesionalizam su stub ovog kapitalnog projekta, a da bi se što kvalitetnije i efikasnije realizovao, težište je na vama, inženjeri, koji ste pokretačka snaga našeg društva.

Pored već otvorenih radnih mesta za inženjere građevinske, geološke, saobraćajne, mašinske, elektro i geodetske struke, u ovom momentu potražuju se inženjeri sa licencom iz stručne oblasti pejzažna arhitektura. Mesto zaposlenja je u prostorijama poslodavca u Kruševcu.

Na razuman zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi i na drugim lokacijama poslodavca, kao i na lokacijama povezanih lica ili klijenata.

Zbog prirode rada, poslodavac može privremeno ili trajno promeniti mesto rada zaposlenog u krugu relacije Kruševac-Čačak.

Zainteresovani inženjeri mogu dostaviti svoj CV na engleskom jeziku na sledeće imejl adrese: rs102.hr@besmp.rs i vincent.nougarede@besmp.rs uz napomenu da se prijavljuju preko Komore (CV poslati na obe navedene imejl adrese).

Odabrane kandidate će blagovremeno obavestiti predstavnici Behtel Enke.

Prema politici održivosti ove kompanije, Projekat promoviše rodnu ravnopravnost nudeći jednake mogućnosti zapošljavanja ženama i samim tim podstiču se prijave žena kandidata.

 

S poštovanjem,

Marica Mijajlović, dipl. inž. arh.
Predsednica Inženjerske komore Srbije