Foto izveštaj sa Stručnih predavanja na 27. Međunarodnom sajmu hortikulture – Obeležavanje meseca pejzažne arhitekture

08.04.2022. godine na 27. Međunarodnom sajmu hortikulture, održano je više Stručnih predavanja u okviru obeležavanja Aprila – meseca pejzažne arhitekture. Predavanja su održana u organizaciji Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije uz učešće kolega iz različitih oblasti bavljenja pejzažnom arhitekturom.

dr Danijela Đunisijević-Bojović, vanr. prof. Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održala je predavanje – Efekti najzastupljenijih taksona urbanog drveća na kvalitet vazduha u uslovima klimatskih promena.

Vladimir Milutinović, dipl. inž. pejz. arh. – Orah (Juglans regia L.) predavanje  – Potencijal u svrhu revegetacije u pejzažnoj arhitekturi

Nikola Lacković, dipl. inž. šumarstva (Hrvatska) i Vladimir Milutinović, dipl. inž. pejz. arh. – rasadnik „ARBOR“ Belgija – Metoda liječenja drveća injektovanjem – endoterapija

Jasna Novaković, dipl. inž. šumarstva za pejz. arh. – JKP Zelenilo Aranđelovac – Pejzažna arhitektura Spomenika prirode „Park Bukovičke banje“ u urbanoj strukturi grada Aranđelovca – Kroz sliku i reč

 

Aleksandra Vukićević, dipl. inž. pejz. arh. – „Zelenilo Beograd“ – Rekonstrukcija Parka Ušće i Parka prijateljstva

Lidija Ljubičić, dipl. inž. pejz. arh. – „Demetra“ – Izvođenje radova na Plotu 21 – Beograd na vodi

Nemanja Jereminov, dipl. inž. pejz. arh. – „Demetra“ – Ojačani travnjaci

Andreja Tutundžić, dipl. inž. pejz. arh. – Šumarskog fakulteta Univerzitet u Beogradu – Pejzažna arhitektura i kvalitet života – Priča o relativnosti