Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije 2022. godine

Poštovane koleginice i kolege,
Obaveštavamo Vas da će Godišnja Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije biti održana 10.03.2022. godine, sa početkom od 18:00 časova u prostorijama Saveza inženjera i teničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a – sala na III spratu.
Predviđen Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
2. Izveštaj o radu Udruženja u 2021. godini
3. Finansijski izveštaj za 2021. godinu
4. Izbor – predsednika i dva člana Upravnog odbora
5. Plan rada Udruženja za 2022. godinu
6. Razno
Ovogodišnja Skupština će biti izborna kako ističe mandat predsednika i dva člana Upravnog odbora. Izbori se vrše u skladu sa Statut UPAS (član 14.)
Izabrani u februaru 2020. godine
predsednica UPAS Anđelka Jevtović mandat ističe – sa mogućnošću reizbora
Upravni odbor Vesna Šabanović mandat ističe – sa mogućnošću reizbora
Marija Ostojić mandat ističe – sa mogućnošću reizbora
Jelena Jovanović
Milena Dimitrijević
Dušan Todorović
Dragan Vujičić
Nadzorni odbor Rada Ostraćanin
Uroš Brzaković
Andreja Tutundžić

Predlaganje kandidata vrši se do utorka, 01.03.2022. do 24:00h. Predlozi se podnose pismenim putem, na mejl UPAS (office.upas@gmail.com), na priloženom obrascu;

Svaki član Udruženja može da predloži po jednog kandidata za upražnjeno mesto.

U skladu sa Statutom, da bi se našao na izbornoj listi, svaki kandidat treba da prikupi najmanje 3 predloga odnosno 5 predloga za mesto predsednika. Nadzorni odbor UPAS evidentira predloge, registruje broj predloga i utvrđuje izbornu listu kandidata pre održavanja skupštine i objavljuje informaciju o utvrđenoj listi najkasnije do petka, 04.03.2022. godine.

Zapisnici sa Godišnje i Vanredne Skuprtine na uvid:

Zapisnik sa Godišnje Skupštine UPAS

Zapisnik sa Vanredne Skupštine UPAS