Izveštaj sa radionice SUPA’S „Alat pejzažne arhitekture“ (APA)

U periodu od 5. marta 2022. do 2. aprila 2022. godine održana je radionica „Alat pejzažne arhitekture“. Radionica je održana u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije. Pozivu na radionicu odazvalo se 15 studenta pejzažne arhitekture sa Šumarskog fakulteta – Univerziteta u Beogradu. Projekat je podržan od strane Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, Šumarskog fakulteta i Saveza inženjera i tehničara Srbije, a kreator i organizator ove vrste programa bilo je Studentsko udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (SUPA’S).

Učesnici radionice imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim alatom pejzažne arhitekture, odnosno softverskim veštinama koje se trenutno koriste prilikom izrade i prikaza pejzažnoarhitektonskih rešenja, programima ,,AutoCAD’’, ,,SketchUp’’, ,,Photoshop’’ i ,,Lumion’’.

Radionica se odvijala kroz izadu projektnog zadatka, koji se odnosio na vizuelizaciju imaginarnog prostora po slobodnoj temi pri čemu se potenciralo na različitosti i jedinstvenosti svakog pojedinačnog projekta.

Zadatak je počeo postavljanjem osnove u programu ,,AutoCAD’’, potom se nadograđivao kroz izradu 3D prikaza u programima ,,SketchUp’’, ,,Photoshop’’ i ,,Lumion’’, dok se na kraju pravio poster sa 2D i 3D prikazom kompletnog projekta.

Studenti su pokazali najveće interesovanje za program ,,Photoshop’’, koji pored izrade 3D modela može imati i značajnu ulogu u razvoju pejzažnoarhitektonskog koncepta uređenja prostora.

Poseban gost predavač bio je profesor Šumarskog fakulteta, Andreja Tutundžić, koji je prisutne studente upoznao sa osnovama grafičkog dizajna.

Radovi koji su nastali kao razultat radionice „Alat pejzažne arhitekture“ biće prikazani na retrospektivnoj izložbi studentskih radova koju će biti organizovana od strane Studentskog udruženja pejzažnih arhitekata Srbije.

Ovaj projekat studentima je omogućio bolju veštinu prikaza rešenja i veću posvećenost izradi predstojećih pejzažnoarhitektonskih rešenja.