Održana Godišnja Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije održana je 10.03.2022. godine. Skupština je održana u prostorijama Saveza inženjera i teničara, sa sledećim Dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine
  2. Izveštaj o radu Udruženja u 2021. godini
  3. Finansjiski izveštaj za 2021. godinu
  4. Izbori članova tela UPAS
  5. Plan rada Udruženja za 2022. godinu
  6. Razno

Detaljniji uvid u zasedanje, po tačkama Dnevnog reda, u priloženoj prezentaciji Skupstina UPAS 2022-Prezentacija

Na uvidu je takođe Zapisnik sa Skupstine 2022