28. MEĐUNARODNI SAJAM HORTIKULTURE – „BEOPLANT FAIR“,

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) i Beogradski sajam Vas pozivaju da posetite 28. Međunarodni sajam hortikulture „BeoPlant Fair“ i 47. Međunarodni sajam građevinarstva „SEEBE“, koji se ove godine održavaju istovremeno od 24-27. aprila 2023. godine.
Tom prilikom UPAS će tradicionalno obeležiti April mesec pejzažne arhitekture, nizom stručnih predavanja na temu „Veza pejzažne arhitekture sa srodnim strukama (arhitektura, građevina, saobraćaj i dr.) u cilju povećanja kvaliteta života građana u urbanim sredinama“.
Predavanja će se održati 26.04.2023. godine u sali Hale 1 , Beogradskog sajma.

Moderator : Deni Marković, dipa

PROGRAM:

10:00 – 10:20    „Ko-kreacija u promovisanju ekološki funkcionalnog zelenila kroz urbanističke parametre“ – Ana Mitic Radulović, dipl.ing.arh., MSc, MA/ osnivač CEUS-a

10:30 – 10:50    Urbani pejzaži: urbanističko planiranje i zeleni grad – Dr Jasmina Đokić Pavkov, dipl.ing.arh., Nova planska praksa

11:00 – 11:20  „Razlike u pristupu rešavanju otvorenih prostora – pejzažna arhitektura vs. arhitektura, na primeru Terazijske terase“ – Aleksandra Vukićević, dipl.ing.pejz.arh., JKP „Zelenilo-Beograd“

11:30 -11:50   „Zelena arhitektura, šta to može biti“ – Srđan Tadić, dipl.ing.arh., Studio KOKORO, Nikšić, Crna Gora

12:00 – 12:30  Pauza

12:30 – 12:50  „Potencijal placa sa već izgrađenom biljnom infrastrukturom i regulacija“ – Aleksandra Koneski Mladenović, spec.urb.dipl.ing.arh.

13:00 – 13:20   „Arhitektura otvorenih javnih prostora sa ulogom javne participacije u procesu projektovanja“ – Milorad Obadović, dipl.ing.arh.

13:30 – 13:50  „Spontana (antropofitna) urbana vegetacija. Profil, prisutnost i potencijal. Mogućnost potpune ili delimične implementacije u plansko ozelenjavanje“ – Deni Marković, dipl.ing.pejz.arh., Plant Studio

14:00 – 14:20  „Značaj pčela i njihova ugroženost: kako da urbane zelene površine postanu utočište za divlje pčele? “ – Dr Jovana Bila Dubaić, docent – Biološki fakultet

PROGRAM PREDAVANJA 23