Sastav Selekcione komisija i Žirija 10. Salona pejzažne arhitekture

Savet 10. Salona pejzažne arhitekture 2023. odredio je sastav Selekcione komisije i Žirija Salona.

Selekcionu komisiju Salona čine:
1. dr Luka Bajić, dipl. inž. pejz. arh.
2. dr Đurđa Petrov, dipl. inž. pejz. arh.
3. Aleksandra Vukićević, dipl. inž. pejz. arh.
4. Marko Kanjo, dipl. inž. pejz. arh.

Zadatak Selekcione komisije je pregled, razvrstavanje i selekcija prispelih radova, odnosno izbor radova koji će biti izloženi na izložbi Salona i objavljeni u Katalogu Salona.

Žiri Salona čine:
1. prof. dr Nevena Vasiljević, dipl. inž pejz. arh.
2. Vesna Nadaždin Ljubičić, dipl. inž. pejz. arh.
3. dr Joana Tudora, dipl. inž. arh. (Rumunija)
4. dr Luka Bajić, dipl. inž. pejz. arh.
5. prof. Branko Pavić, likovni umetnik

Zadatak Žirija Salona je pregled selektovanih radova, ocena i izbor radova za nagrade. Pored toga, Žiri je dužan da napiše Izveštaj sa obrazloženjem nagrada. Izveštaj se objavljuje u Katalogu Salona.