Savet 10. međunarodnog salona pejzažne arhitekture 2023.

Upravni odbor Udruženja pejzažnih arhitikata Srbije odredio je sastav Saveta 10. međunarodnog salona pejzažne arhitekture, koji će se održati u junu 2023. godine u Galeriji nauke i tehnike SANU.
U sastavu Saveta su:

  1. Velimir Ljubibratić, dipl. inž. pejz. arh.
  2. dr Zoran Đukanović, dipl. inž. arh.
  3. dr Boris Radić, dipl. inž. pejz. arh.
  4. mr Andreja Tutundžić, dipl. inž. pejz. arh.
  5. Obradin Purtić, mast. inž. pejz. arh.

REŠENJE o sastavu Saveta.

Savet Salona se sastao i konstituisao 27. februara 2023.
Za predsednika Saveta je izabran Velimir Ljubibratić, pejzažni arhitekta sa dugogodišnjim iskustvom u radu, najpre u Zavodu za izgradnju Beograda, a zatim u Dubaiju.
Velimir Ljubibratić, kao pejzažni arhitekta, tri decenije je radio u Dubaiju gde je ostvario izuzetne rezultate na prostornom razvoju grada koji je nikao „iz peska“. Danas je Dubai savremen grad, bogat fontanama, uređenim otvorenim prostorima i zelenilom, za šta velike zasluge ima upravo Velimir Ljubibratić, koji je 2019. godine dobio priznanje za životno delo u kreiranju prostora Dubaija.

Savet Salona ima zadatak da formira Žiri i Selekcionu komisiju 10. Salona, kao i da ima nadzornu i savetodavnu ulogu u organizaciji Salona i pretećih događaja.