Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije 2024. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će Godišnja Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije biti održana 20.02.2024. godine, sa početkom od 17:00 časova u prostorijama Saveza inženjera i teničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a – sala na III spratu.

Predviđen Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
  2. Izveštaj o radu Udruženja u 2023. godini
  3. Finansijski izveštaj za 2023. godinu
  4. Plan rada Udruženja za 2024. godinu
  5. Razno

Zapisnik sa prethodne Skupštine:

Записник са Скупштине 2023