Obeležavanje Dana predela na Šumarskom fakultetu

Datum 20. oktobar se obeležava kao međunarodni Dan predela Evrope.

Pre 18 godina (20.10.2000) Savet Evrope je u Firenci usvojio Konvenciju o predelu (European Landscape Convention)  i od tog datuma je konvencija otvorena za potpisivanje u evropskim zemljama.
U prilogu: European Landscape Convention

Srbija je Konvenciju potpisala 2007, a ratifikovala 2011. godine.

Odluka o obeležavanju Dana predela Evrope je doneta „porukom iz Brna“ gde je u okviru 19. susreta Saveta Evrope (5-6. septembar 2017) održana radionica posvećena implementaciji Konvencije o predelu na lokalnom nivou.
Ovogodišnji susret Saveta Evrope sa radionicom o implementaciji Konvencije je održan 3-4. oktobra 2018. u mestu Tropea, u Kalabriji u Italiji.

Ovogodišnja tema je „Predeo i obrazovanje“.

Uzimajući u obzir temu,  odlučeno je da prvo obeležavanje Dana predela u Srbiji bude na Šumarskom fakultetu u Beogradu.
U petak, 19. oktobra 2018. u 12:00h biće otvorena izložba radova studenata pejzažne arhitekture“PREDEO I OBRAZOVANJE“.
Radovi se odnose na teme o predelu: vrednovanje karaktera predela, zaštita predela, planiranje i uređivanje predela i pejzažni dizajn. Pozivnica.