Javna rasprava o predlogu Strategije urbanog razvoja Republike Srbije

U toku je javna rasprava o Predlogu Strategije urbanog razvoja Republike Srbije i trajaće do 4. novembra 2018.  Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u ovoj raspravi tako što će dostavljanjem primedbi, komentara i sugestija poboljšati tekst predloga strategije.

Tekst predloga strategije moguće je pogledati na sledećim stranicama:

http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/javna-rasprava-o-predlogu-strategije-odrzhivog-i-integralnog-urbanog-razvoja-republike

ili:

http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/164 .

U ponedeljak, 22. oktobra 2018. sa početkom u 11h u Beogradu na adresi Terazije 23 u Velikoj sali na II spratu će biti održana prezentacija predloga Strategije. Nakon toga će uslediti diskusija u okviru javne rasprave, a komentari, primedbe i sugestije se mogu slati do 4.11.2018.