Plan generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda na javnom uvidu

Obaveštavamo zainteresovane da je Nacrt Plana generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda na javnom uvidu:
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1751510-javni-uvid-u-nacrt-plana-generalne-regulacije-sistema-zelenih-povrsina-beograda_2/

Pored uvida u elektronskom obliku, javni uvid u štampani Nacrt plana je moguće izvršiti i u zgradi Gradske uprave grada Beorada, u ul. 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) do 13. septembra 2018. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Zainteresovana lica svoje primedbe na planirana rešenja mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije 1, najkasnije do 13. septembra 2018. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se 11. oktobra 2018. u 13 sati u zgradi Gradske uprave Beograda, ul. Kraljice Marije 1 – sala na XX spratu.
U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.