IX Međunarodni Salon pejzažne arhitekture 2021. godine – Selektovani radovi

Za IX Međunarodni Salon pejzažne arhitekture 2021. godine prijavljeno je ukupno 75 radova. Od prispelih radova Selekciona komisija je odabrala 71 rad, koji će biti objavljeni u Katalogu Salona i izloženi u Galeriji nauke i tehnike SANU tokom izložbe Salona u periodu od 02. do 29. 06.2021. godine.

Pored radova iz Srbije, biće izloženo 25 radova iz inostranstva, iz 11 zemalja: Grčke (8), Hrvatske (6), Italije (3), Slovenije (1), Kipar (1), Crne Gore (1), Litvanije (1), Poljske (1), Brazila (1), Španije (1) i Meksika (1).

Po kategorijama je selektovan sledeći broj radova:

Kategorija //
Category
Prijavljeni radovi //
Applied Projects
Selektovani radovi // Selected Projects
Realizovani projekti // Implemented LA Projects 14 11
Projekti // Projects (non implemented) 16 15
Planovi // Plans 6 7
Studije-istraživanja // Studies and Research 5 6
Publikacije // Publication 1 1
Video // Video 1 /
Studentski radovi // Student projects 32 31
 Ukupno // Total 75 71

Spisak selektovanih radova je u tabeli: 9th LA Exhibition 2021-Selected Projects

Međunarodni Žiri je ocenjivao selektovane radove i odlučio da dodeli ukupno 13 priznanja za najbolje radove u svim kategorijama.
Dodeljene su:
– jedna Grand Prix nagrada,
– jedna nagrada „Aleksandar Krstić“ za najbolji domaći realizovan projekat
– jedna nagrada „Stevan Milinković“ za najbolji studentski rad
10 priznanja po kategorijama radova.