Prateći program X Međunarodnog Salona pejzažne arhitekture – II Predavanje 21. jun 2023. – Foto izveštaj

U okviru Pratećeg programa X Međunarodnog Salona pejzažne arhitekture,   21. juna 2023. godine, u Galeriji nauke i tehnike SANU, održana su sledeća predavanja:

  • Ivana Lozjanin, mast.inž.šum. i Marija Ostojić, dipl.inž.pejz.arh.: ‘Šumski velnes’
  • Sara Lukić, Aleksandar Baumgertel, Jelena Beloica, Predrag Miljković, Snežana Belanović Simić: ‘Poljezaštitni pojasevi kao praksa agrošumarstva u funkciji ekoloških koridora’
  • Srđan Tadić, arhitekta: ‘Ekološka država Crna Gora – Arhitektura pejzaža’ (uključenje video linkom)