V MEĐUNARODNI SKUP „PEJZAŽ-KRAJINA-KRAJOBRAZ“

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da će se u organizaciji Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije održati V međunarodni stručni skup „PEJZAŽ-KRAJINA-KRAJOBRAZ“, sa temom „Pejzažno uređenje u funkciji unapređenja kvaliteta i promocije turističkog potencijala“ u petak 18. maja 2018. godine u Hotelu „LifeDesign“, Balkanska 18, u Beogradu.

„Pejzaž-Krajina-Krajobraz“ je zajednički stručni skup Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, Društva krajinskih arhitektov Slovenije i Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata. Skup se održava svake godine u različitoj zemlji (Srbiji, Sloveniji ili Hrvatskoj).

Očekujemo vaš dolazak, zahvaljujemo vam se na saradnji i pozdravljamo vas.

Agenda:
PKK 2018-Agenda

Prijava:
PRIJAVA za učešće

S poštovanjem,
za Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije,
Vesna Šabanović, predsednik