Poziv za učešće u izložbi: II Retrospektiva studentskih radova iz oblasti pejzažne arhitekture “Mirođija u svakoj supi“

SUPA’S poziva studente za učešće u izložbi – retrospektivi studentskih radova iz oblasti pejzažne arhitekture, pod nazivom “Mirođija u svakoj supi”.  Izložba će obuhvatiti radove nastale u periodu od 2017. do 2019. godine. Izložba će se održati od 06. do 16. maja 2019. godine u prostorijama UK Parobrod u ulici Kapetan Mišina 6a, u Beogradu. Organizator izložbe je SUPA’S – Studentsko udruženje pejzažnih arhitekata Srbije.

Mogući učesnici izložbe su pojedinci ili timovi sa statusom STUDENTA iz Slovenije, Srbije i Hrvatske sa svih fakulteta koji obrađuju teme pejzažne arhitekture.

Kandidati za izlaganje radova mogu prijaviti više radova, a svaki rad se prijavljuje POSEBNO.

Prijavljivanje radova je besplatno, a kotizacija se plaća nakon selekcije i znosi 1000,00 RSD, odnosno 10€ za strane državljane (kotizacija se plaća jednom, nezavisno od broja radova).

Neophodno je da radovi prethodno prođu žiriranje. Žiri zadržava pravo da definiše broj radova koji će se naći na izložbi.

Cilj izložbe je edukacija građana i podizanje svesti o značaju i širini delovanja pejzažne arhitekture u različitim sredinama i prilagođavanje ljudskim potrebama uz očuvanje prirode.

NAGRADE I PRIZNANjA

Žiri će ocenjivati prispele radove, a najbolje ocenjenim radovima može dodeliti sledeća priznanja:

I mesto – novčana nagrada u iznosu od 100€ i plaketa;
II mesto  – plaketa,
III mesto – plaketa.

ROKOVI:

 • 03.04.2019. u 12:00h – rok za slanje radova,
 • 10-12.04.2019. – preselekcija radova,
 • 12.04.2019. – obaveštavanje učesnika čiji je rad prošao (putem elektronske pošte),
 • 13-15.04.2019. – žiriranje,
 • 15.04.2019. – proglašenje I, II i III mesta,
 • 15-22.04.2019. – plaćanje kotizacije,
 • 06.05.2019. u 19:00h – otvaranje izložbe i dodela nagrada,
 • 06-16.05.2019. – trajanje izložbe

Nakon ovoga, planirano je da se izložba preseli u Novi Sad, kasnije i po ostalim gradovima Srbije.

SADRŽAJ RADOVA

Pored reprezentativnog dizajna, radovi treba da sadrže podatke:

 • naziv projekta;
 • zemlja porekla, univerzitet, fakultet, odsek;
 • godina studija, predmet, školska godina;
 • autori projekta.

Predlog sadržaja radova:

 • generalni plan situacije, plan lokacije, projektni plan;
 • preseci, detalji;
 • proces dizajna (skice, šeme…);
 • slike (vazdušni snimci, vizure, renderi, fotomontaže, modeli, kolaži…).

Način prijavljivanja i predaje radova:

 • Svaki rad spakovati na jedan ili dva B2 formata (50x70cm) sa standardizovanim layout-om – LAYOUT(PDF);
 • Popunjen prijavni formular u otvorenom WORD fajlu.  PRIJAVNI FORMULAR (docx)
 • Postere dostaviti u elektronskoj formi (JPG ili PDF). Fajlovi treba da su kompresovani, tako da ukupna veličina poruke bude ispod maksimalnog kapaciteta mejla (25Mb). Zvaničan mejl Udruženja je:  supas.upas.info@gmail.com ;
 • Postere štampa Organizator.

* Prijavom na izložbu, prihvatate da SUPA’S udruženje može da koriste vaše plakate u promotivne svrhe.


SUPA’S je studentsko udruženje pejzažnih arhitekata Srbije koje deluje pod okriljem Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije. Članovi SUPA’S-a su studenti Šumarskog fakulteta iz Beograda i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Studentsko udruženje nastalo je sa ciljem promovisanja, definisanja i učvršćivanja scene pejzažnih arhitekata u Srbiji kao i okupljanja, umrežavanja i profesionalnog i društvenog organizovanja studenata.

Planirano je da se kroz ovu izložbu prikažu najbolji studentski radovi iz oblasti delovanja pejzažne arhitekture (tematski projekti planiranja urbanih otvorenih prostora, planiranje zelene infrastrukture, planiranje rekreativnih prostora, oblikovanje različitih otvorenih gradskih prostora kao što su: parkovi, skverovi, plaže, šetališta, pjacete i trgovi, uređenje prostora oko objekata (hotelski vrtovi, školska dvorišta, fabrička dvorišta, dvorišta bolnica, dečijih i sl. ustanova), zatim otvoreni prostori stambenih blokova, izletišta, projektovanje obnove zaštićenih objekata kulturno-istorijskog nasleđa i drugo.

Predviđeno je da Retrospektiva studentskih radova bude mobilna, te nakon prve postavke u Beogradu (06-16.05.2019. Ustanove kulture „Parobrod“), seli se u Novi Sad, a nakon toga i u druge gradove, u saradnji sa lokalnim opštinama.

Retrospektiva studentskih radova iz oblasti pejzažne arhitekture je prvi put održana 2018. godine: https://www.facebook.com/pg/Studentsko-udru%C5%BEenje-pejza%C5%BEnih-arhitekata-Srbije-422528738199531/photos/?tab=album&album_id=446010662518005

Korisni linkovi:

https://www.upa.org.rs/

https://www.facebook.com/Studentsko-udru%C5%BEenje-pejza%C5%BEnih-arhitekata-Srbije-422528738199531/

http://ukparobrod.rs/