Detalj 12

Izveštaj sa izložbe „Neka počne od tebe“

Povodom meseca pejzažne arhitekture, dana 29.04.2010.god. održana je akcija u vidu jednodnevne izložbe „Neka počne od tebe“, koja ujedno predstavlja i prvu akciju novog ogranka PUPA-e u Novom Sadu.

Instalcije koje su pravili studenti na temu globalnog zagrevanja i uloge pejzažne arhitekture u njegovom sprečavanju, bile su izložene u centru grada u Ulici kralja Aleksandra. Prikazano je stanje planete od njenog početka do današnjeg dana i koja su rešenja i izgledi u budućnosti, uz primenu pejzažne arhitekture. Tokom akcije studenti su vršili anketiranje i informisanje građana o značaju pejzažne arhitekture, kao i buđenje svesti o trenutnoj nepovoljnoj ekološkoj situaciji. Prikazana je i retrospektiva izgleda grada Novog Sada, nekadašnjeg i postojećeg stanja i njegovog potencijala za ozelenjavanje.

Akcija je i medijski propraćena od strane Radio Televizije Vojvodine.

Organizatori akcije:

  • „PUPA-NS“- Podmladak udruženja pejzažnih arhitekata Novi Sad
  • Departman za voćarstvo i vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu

Akciju podržali i pomogli:

  • „Green in“ – rasadnik Rumenka
  • „Wizard“- rasadnik Rumenka
  • „Gaj-m“- rasadnik Ledinci
  • Merkur“- Novi Sad

Galerija fotografija