Održana prva skupština SUPA’S

Prva skupština Studentskog udruženja pejzažnih arhitekata – SUPA’S održana je 6. marta 2018. godine  na Šumarskom fakultetu u Beogradu, kada je zainteresovanim članovima predstavljeno udruženje i predstojeći akcioni plan.

Strukturu prve skupštine je činilo nekoliko tema:

1) Uvodna reč:  Vesna Šabanović, predsednica UPAS;
2) ‘ICEBREAKS’ igrica;
3) Predstavljanje predstojećih aktivnosti, sa detaljnim osvrtanjem na izložbu ‘Retrospektiva studentskih radova’ i radionicu broj 2;
4) Anketa – prikupljajnje predloga novih članova;

AKCIONI PLAN SUPA’S u predstojećoj godini:

1) Izložba ’’Retrospektiva studentskih radova’’ 
SUPA’S obaveštava članove o izložbi ’’Retrospektiva studentskih radova’’ nastalih od 2012. do 2018. godine koja će se održati u prostorijama UK Parobrod u Beogradu;
Mogući učesnici izložbe su pojedinci ili timovi koji su članovi SUPA’S-a;
Neophodno je da radovi prethodno prođu žiriranje. Žiri zadržava pravo da definiše broj radova koji će se naći na izložbi.

2) Radionica u prirodi bliskim sredinama
Ciljevi:
– aktivacija studenata u konkretnom rešavanju problema
– afirmacija struke
– promovisanje same lokacije // Tamiš, Pančevo (za sada predložena lokacija).
Faze radionice:
1.Odabir lokacije, odlazak na teren, analize,
2. Akcija čišćenja rečne obale, pravljenje instalacije u prostoru;
3.Saradnja sa umetnicima, pravljenje skulpture od prikupljenog materijala i učešće na festivalima;
4.Izrada analiza lokacije i idejnog rešenja za problem rečne obale;
5.Slanje idejnih rešenja opštinama u cilju realizacije;

3) Radionica – izrada idejnog rešenja problema otvorenih gradskih prostora
Registrovanje problematičnih urbanih prostora i davanje predloga rešenja u saradnji sa lokalnom zajednicom.

4) PARK(ing) day 15. septembar
Manifestacija u okviru svetskog ekološkog kalendara u okviru kog se parking mesto na jedan dan pretvara u zelenu površinu;

5) Uključivanje članova SUPA’S-a na zvanične događaje koji se tiču struke
Matično udruženje ima formiran kalendar aktivnosti na kojima je moguće volonterski učestvovati što zavisi od vrste i obima događaja (primer Serbian Visons, Sajam hortikulture…);

6) Mini skupovi manje formalnog karaktra
Podrazumevaju boravak u prirodi (planinarenje, kampovanje) koji pre svega promoviše druženje, uz pružanje mogućnosti učenja od kolega iz drugih struka – biologa, arhitekata, geografa…
Prisutni članovi  izneli su neke nove ideje i predloge, što je prihvaćeno sa velikim entuzijazmom, kao i činjenica da se SUPA’S-u priključilo 66 studenata, spremnih za aktivno učešće u  radu Udruženja, novoj energiji, kreativnosti i optimizmu.

——

Organizaciju SUPA’S čini Upravni odbor koji se sastoji od sledećih sektora i zaduženja:
Sektor za administraciju // Milana Mijatović
(komunikacija sa institucijama u cilji realizacije aktivnosti iz akcionog plana udruženja, pisanje projekata i formiranje i održavanje baze informacija);
Kreativni sektor // Emilija Medojević i Anja Matić
(osmišljavanje i realizacija aktivnosti i rad na kreativnoj i inovativnoj promociji struke);
Sektor za istraživanje // Jelena Sabovljević
(istraživanje lokacija radionica, kreiranje početnih baza podataka o prostorima, procene i izveštaji);
Sektor za marketing // Jovana Bošković
(kontakt sa javnošću i promocija struke putem društvenih mreža)