UPAS – PUPA – Poziv studentima za saradnju

Pozivamo studente pejzažne arhitekture u Beogradu i u Novom Sadu da aktiviraju rad PUPA-BG i PUPA-NS.
Sve studente koji u okviru svojih nastavnih i vannastavnih aktivnosti rade na afirmaciji pejzažne arhitekture, pozivamo na saradnju…
1) Svi studenti koji žele da sarađuju sa UPAS mogu da se jave na e-mail UPAS sa svojim idejama koje mogu biti značajne za afirmaciju struke, za stručno obrazovanje studenata, za rad u profesiji i sl.
UPAS želi da podrži realizaciju dobrih ideja;
2) Pozivamo studente koji su već organizovali ili nameravaju da organizuju akcije, predavanja, radionice… iz struke da nas obaveštavaju o svojim aktivnostima i da izveštaje objavljujemo na ovoj web stranici.

office.upas@gmail.com
office@upa.org.rs