Održana Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije održana je 25.02.2021. godine. Skupština je održana putem Zoom platforme, sa sledećim Dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine
  2. Izveštaj o radu Udruženja u 2020. godini
  3. Finansjiski izveštaj za 2020. godinu
  4. Plan rada Udruženja za 2021. godinu
  5. Pravilnik o izboru počasnih članova UPAS
  6. Razno

Detaljniji uvid u zasedanje, po tačkama Dnevnog reda, u priloženoj prezentaciji Skupština UPAS 2021

Na Skupštini je usvojen Pravilnik o izboru počasnih članova Pravilnik o pocasnim clanovima UPAS

Sve informacije možete podledati i u Zapisniku sa Godišnje skupštine Записник са Годишње Скупштине УПАС_25_02_2021